Nữ chủ tịch dâm đãng đem thân xác mình ra cho khách hàng địt để lấy thành tích cho công ty