Đem vợ lên núi cho chủ nợ địt trừ nợ thằng chồng khốn nạn