bất lực nhìn người yêu bị chủ nợ địt vì không có tiền trả nợ