2 thanh niên mất nết khiến cô bé của Jun Kakei khóc thét nước nôi lênh lãng rồi bỏ đi